Via EuropaUME.NETIP-OnlySvenska StadsnätCiscoÖresundskraft

Vårt nät

Bredbandssons ambition är att samarbeta med alla aktörer, både i Sverige och internationellt, som äger någon form av infrastruktur. Målet är att nå dig som slutkund med den bästa och mest kostnadseffektiva infrastrukturen som finns för tillfället. I Sverige innebär det att vi både samarbetar med ditt lokala Stadsnät och den före detta statliga operatören samt övriga internetoperatörer för att hitta den bästa lösningen för dig.

Bredbandsson levererar sina tjänster i sitt egna nät dvs. vi har kontroll på all aktiv utrustning som realiserar tjänsterna i nätet. Bredbandsson är en stor samarbetspartner med Cisco vars senaste produkter bygger vårt nät.