Driftstörningar

Driftstörning - Telefoni, Bredband

IP-Only
Surahammar

IP-Only har en pågående drifstörning som påverkar abonnenter i Surahammar på postnummer: 73061

Felsökning pågår
Uppdatering: Tekniker från IP-Only är på väg ut till site

Driftstörning avlöst

Starttid: 2019-06-25 09:35
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

IP-Only
Stockholm

IP-Only har en pågående driftstörning i Stockholm som påverkar abonnenter på postnummer: 11620,11621,11622,11624,11625,11626,11628,11629,11631,11632,11634,11635,11636,11638,11646,11827,11828,11829,11846,11858

Felsökning pågår

Uppdatering: Störningen är temporärt avlöst men ett planerat arbete kommer utföras för att säkerställa stabilitet.

Starttid: 2019-06-23 23:28
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

ViaEuropa
Veberöd, LKF

För närvarande pågår en driftstörning som påverkar abonnenter i Veberöd i LKF:s nät.
Felsökning pågår

Starttid: -
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Utsikt
Linköping

Till följd av sprängdådet påverkas utrustning från Utsikt av strömavbrottet.
Tjänsterna som är påverkade beräknas, preliminärt, vara i drift igen till 2019-06-13 kl 12:32.

Driftinformationen uppdateras efterhand som ytterligare information inkommer.

Starttid: 2019-06-12 16:32
Beräknad klarttid: 2019-06-13 12:32

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Landnet

Abonnenter anslutna via Landnet kan uppleva en del problem till följd av ett strömavbrott.
Felsökning pågår.

Uppdatering: Landnet utför ett akut driftarbete i sin station som påverkar samtliga tjänster. Ingen estimerad klartid i skrivande stund men Landnet uppdaterar själva driftinfo på www.skaneoppna.se

Uppdatering: Landnet har klarmarkerat driftarbetet.

Starttid: 2019-06-12 09:29
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

ViaEuropa
Örsjö, Nybro och Madesjö

Till följd av ett strömavbrott kvarstår problem för abonnenter anslutna genom ViaEuropa i Örsjö, Nybro och Madesjö.
Tekniker från ViaEuropa arbetar på att avlösa problemet.

Uppdatering: Störningen avlöst sedan kl 11:33

Starttid: -
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Landskrona Energi
Sandvången

Landskrona Energi har för närvarande en driftstörning som påverkar abonnenter i Sandvången, Hälsingborgsvägen.
Tekniker är på plats och felsökning pågår.

Uppdatering från Landskrona Energis driftinformation:
Felet har visat sig bero på att en 72-fibers kabel skadats i en tidigare brand. Kabeln är nu ersatt och vi håller på att svetsa kontakterna. Felet beräknas därför vara avhjälpt cirka kl 01:30. Vi beklagar det inträffade och de olägenheter som felet orsakar.

Starttid: 2019-06-11 15:30
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Varberg Energi
Bua med omnejd

För närvarande pågår ett strömavbrott som påverkar abonnenter i Bua med omnejd.
Mer information finns på: https://avbrottskarta.ellevio.se/l%C3%A4n/halland/idag/avbrott/333899,333938

Strömavbrottet är avlöst. Om man upplever fortsatta problem behöver man först starta om CPE (fibermottagare) följt av router.

Starttid: -
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Svenska Stadsnät
Nynäshamn

För närvarande pågår en driftstörning i Nynäshamn.
Felavhjälpning pågår

Uppdatering: Drifstörningen orsakades av ett strömavbrott. Strömmen är tillbaka och drifstörningen är klarmarkerad.

Starttid: 2019-06-10 08:27
Beräknad klarttid: 2019-06-10 15:00

Planerat avbrott - Telefoni, Bredband

Utsikt
Katrineholm – Laggahult

Mellan kl 08:00 – 15:00 2019-06-05 utför Utsikt en akut åtgärd på en kabelskada. Arbetet medför ett avbrott på samtliga tjänster i området.

Starttid: 2019-06-05 08:00
Beräknad klarttid: 2019-06-05 15:00