Via EuropaUME.NETIP-OnlySvenska StadsnätCiscoÖresundskraft

Driftstörningar

Planerat avbrott - Telefoni, Bredband

Öresundskraft
Helsingborg och Åstorp

Öresundskraft behöver utföra ett akut underhållsarbete av central utrustning.
Detta gäller kunder i Åstorps kommun samt kunder i Drottninghög/Dalhems området,
Detta servicefönster medför ett totalt avbrott på tjänst för abonnenter i det påverkade området under servicefönstret.
Arbetet påbörjas kl 06:00 och beräknas vara klart till 07:00.

Starttid: 2020-11-26 06:00
Beräknad klarttid: 2020-11-24 07:00

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Utsikt
Linköping

Utsikt har en pågående driftstörning som påverkar abonnenter i Linköping.
Störningen orsakas av ett strömavbrott.
Felsökning pågår

Starttid: 2020-11-19 09:10
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

IP-Only
Torup

IP-Only har för närvarande en driftstörning i IP-Only.
Felet orsakas av trasig hårdvara.
Informationen uppdateras efterhand som vi får ny information från IP-Only
Uppdatering: IP-Only har rapporterat att ny hårdvara anlänt. Beräknad klartid är ändrad till 2020-11-17 kl 14:00

Starttid: 2020-11-16 05:02
Beräknad klarttid: 2020-11-17 14:00

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Utsikt
Katrineholm

Utsikt har en driftstörning som påverkar abonnenter i Katrineholm
Felsökning pågår.
Uppdatering: Utsikt har rapporterat störningen som avlöst.

Starttid: 2020-11-09 10:04
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Svenska Stadsnät
Södertälje

För närvarande pågår en driftstörning som påverkar abonnenter i Södertälje.
Felsökning pågår
Uppdatering: Svenska Stadsnät har identifierat ett trafikfel. Felsökning fortsätter.
Uppdatering: Trafiken har temporärt omdirigerats. Mellan kl 12:00 och 13:00 kommer stadsnätet utföra en omstart av utrustning som medför ett avbrott för samtliga abonnenter. Avbrottet under omstart beräknas vara i ca 15 minuter
Uppdatering: Stadsnätet har rapporterat driftstörningen som avlöst kl 13:45

Starttid: 2020-11-09 08:00
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Landskrona,Svalöv
Driftstörning i Landskrona som påverkar Landskrona,Svalöv.

01.19 Driftstörning löst.

Starttid: 2020-11-06 00:14
Beräknad klarttid: 2020-11-06 01:19

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Svenska Stadsnät
Avbrott i Mölndal på grund av fiberavbrott i Svenska Stadsnät.

Beräknad klartid 6/11 17.00

Omkoppling gjort så fungerar för kunder igen medans permanent lösning fortfarande arbetas permanent.

Starttid: 2020-11-05 15:39
Beräknad klarttid: 2020-11-05 17:00

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Halmstad

Just nu är där en driftstörning som påverkar abonnenter kopplade till Halmstad Stadsnät.

Tekniker håller på felsöka.

Driftstörning åtgärdad.

Starttid: 2020-11-03 16:58
Beräknad klarttid: 2020-11-03 17:06

Driftstörning - Telefoni, Bredband

IP-Only
Västsverige

För närvarande pågår en driftstörning som påverkar abonnenter i Hamburgsund och Tanums området.
Felsökning pågår

Uppdatering: Felet är lokaliserat och felavhjälpning pågår – Ingen beräknad klartid angiven.
Uppdatering: Estimerad klartid är satt till 16:00
Uppdatering: IP-Only har klarrapporterat driftstörningen. Störningen är sedan 13:09 avlöst

Starttid: 2020-10-30 11:05
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Utsikt
Linköping

Utsikt har en pågående driftstörning som påverkar abonnenter i Linköping.
Felsökning pågår.

Uppdatering: Störningen orsakas av ett strömavbrott och beräknas åtgärdat till 14:00

Starttid: 2020-10-30 10:30
Beräknad klarttid: 2020-10-30 14:00