NetgearVia EuropaUME.NETIP-OnlySvenska StadsnätCiscoÖresundskraft

Driftstörningar

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Utsikt
Mjölby med omnejd

För närvarande pågår ett strömavbrott i Mjölby.
Strömavbrottet påverkar utrustning i stadsnätet som i sin tur påverkar abonnenters bredbandsuppkopplingar.

Uppdatering: Driftstörning rapporterad som avlöst.

Starttid: 2020-06-04 08:42
Beräknad klarttid: -

Planerat avbrott - Telefoni, Bredband

Vännäs Stadsnät
Vännäs

En skadad fiberkabel medför att ett driftarbete behöver utföras.
Arbetet medför ett avbrott för samtliga abonnenter.
Arbetet påbörjas 2020-06-07 kl 23:00 och beräknas vara åtgärdat till 2020-06-08 kl 07:00

Starttid: 2020-06-07 23:00
Beräknad klarttid: 2020-06-08 07:00

Driftstörning - Telefoni, Bredband

IP-Only
Järfälla

IP-Only har för närvarande en driftstörning som påverkar abonnenter på postnummer: 17745
Felsökning pågår
Uppdatering: Driftstörningen är avlöst sedan kl 15:45

Starttid: 2020-06-03 11:16
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

IP-Only
Virsbo

IP-Only har för närvarande en driftstörning som påverkar abonnenter i Virsbo.
Tekniker är på väg ut på plats för närmare felsökning.
Driftinformationen uppdateras efterhand som vi får in ny information från IP-Only.
Uppdatering: Störningen misstänks bero på ett fiberbrott och beräknad klartid är satt till 16:00
Uppdatering: Driftstörningen rapporteras vara avlöst sedan kl 11:15

Starttid: 2020-05-28 05:38
Beräknad klarttid: 2020-05-28 16:00

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Driftstörning Landskrona

Just nu är där en driftstörning i Landskrona som påverkar vissa abonnenter.

Tekniker från Landskrona Energi håller på lösa det.

 

16.27 Problemet är nu löst , kan kräva en omstart av lokal utrustning.

Starttid: 2020-05-26 15:00
Beräknad klarttid: 2020-05-26 16:27

Driftstörning - Telefoni, Bredband

IP-Only har en driftstörning som påverkar Katrineholm och kunder med postnummer 64194.

Det beräknas åtgärdat 17.00 25/5

Starttid: 2020-05-25 15:09
Beräknad klarttid: 2020-05-25 17:00

Planerat avbrott - Telefoni, Bredband

Utsikt
Linköping, Katrineholm, Mjölby, med omnejd.

Utsikt utför ett akut underhållsarbete.
Arbetet beräknas pågår under två timmar då samtliga förbindelser blir påverkade.

Starttid: 2020-05-25 00:00
Beräknad klarttid: 2020-05-25 02:00

Driftstörning - Telefoni, Bredband

IP-Only
Mariestad-Skövde

För närvarande pågår en driftstörning som påverkar abonnenter i IP-Only.
Felet är lokaliserat och felavhjälpning pågår.
Uppdatering: Föregående information var felaktig. Grävning påbörjad och reparation beräknas klar till 22:00

Reperation är klar sedan 23.17. Man kan behöva starta om sin router eller annan utrustning om det fortfarande inte fungerar. 

Starttid: 2020-04-28 09:30
Beräknad klarttid: 2020-04-28 22:00

Driftstörning - Telefoni, Bredband

IP-Only
Gotland

IP-Only har för närvarande en driftstörning som påverkar abonnenter på Gotland.
Felsökning pågår.
Uppdatering: Felet lokaliserat och orsakas av ett strömavbrott. Inväntar preliminär klartid.
Uppdatering: IP-Only rapporterar att störningen sedan kl 12:30 är avlöst.

Starttid: 2020-04-23 11:50
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Driftstörning Landskrona
Landskrona Energi har driftstörning på en stor elfördelningsstation som har påverkat stora delar av centrala landskrona.

 

Starttid: 2020-04-17 15:56
Beräknad klarttid: -