Via EuropaUME.NETIP-OnlySvenska StadsnätCiscoÖresundskraft

Övriga tjänster

WiFi & hårdvara

Bredbandsson har ett nära samarbete med de ledande tillverkarna av utrustning för wifi samt övrig hårdvara som kan vara relevant för er som slutkund. All hårdvara kan erbjudas som tjänst eller avropas på traditionellt sätt.

Konsulttjänster

Bredbandsson erbjuder konsultjänster som debiteras utifrån tid och omfattning i uppdragsavtal eller projekt. Bredbandssons konsulttjänster är inriktade mot infrastruktur inom områden som access och virtualisering, migrering och säkerhet.

Kontakta oss

sales@bredbandsson.se
0771-40 47 00