Via EuropaUME.NETIP-OnlySvenska StadsnätCiscoÖresundskraft

Driftstörningar

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Landnet

Ett flertal abonnenter har felanmält att man antingen saknar internetåtkomst helt eller att internetåtkomst kommer och går.
Felet är lokaliserat till ett DHCP fel hos Landnet – Detta är felanmält och felavhjälpning pågår

Starttid: -
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Utsikt
Mjölby

Utsikt har en pågående driftstörning som påverkar abonnenter i Mjölby.
Störningne orsakas av ett strömavbrott och beräknas vara åtgärdat till 17:30

Starttid: 2020-12-28 15:32
Beräknad klarttid: 2020-12-28 17:30

Driftstörning - Telefoni, Bredband

IP-Only
Ljungby

IP-Only har en pågående driftstörning som påverkar abonnenter i Ljungby.
Felsökning pågår
Uppdatering: Kabelfel upptäckt. Reparation pågår. Preliminär klartid är satt till 17:00
Uppdatering: IP-Only har rapporterat driftstörningen som avlöst sedan kl 16:43

Starttid: 2020-12-22 10:23
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

IP-Only
Stockholm

IP-Only har en driftstörning som påverkar abonnenter i Stockholm.
Felsökning pågår och vi inväntar en beräknad klartid.

Starttid: 2020-12-22 02:00
Beräknad klarttid: -

Planerat avbrott - Telefoni, Bredband

Utsikt
Linköping

Med start kl 07:00 påbörjas en fiberreparation som påverkar abonnenter kring Ullstorpsvägen.
Reparationen beräknas vara åtgärdad till 14:00

Starttid: 2020-12-22 07:00
Beräknad klarttid: 2020-12-22 14:00

Driftstörning - Telefoni, Bredband

IP-Only
Göteborg

IP-Only har en driftstörning som påverkar abonnenter i Göteborg.
Felet är lokaliserat och felavhjälpning pågår.
Estimerad klartid är satt till 13:00
Uppdatering: Störningen misstänks orsakas av en vattenläcka. Grävning där läckan beräknas ha uppstått är påbörjad
Uppdatering: Beräknad klartid har blivit ändrad till 17:00
Uppdatering: IP-Only har klarmarkerat driftstörning sedan kl 04:00

Starttid: 2020-12-21 07:00
Beräknad klarttid: 2020-12-21 17:00

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Landskrona Energi
Landskrona

Landskrona Energi har ett pågående strömarbete i en elstation som påverkar delar av stadsnätet.
Arbetet pågår och vi inväntar en beräknad klartid.

Vi har inte fått någon klarrapport från Landskrona Energi ännu men abonnenter som varit påverkade har meddelat att tjänsterna kommit igång igen.

Starttid: 2020-12-17 08:00
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

IP-Only
Uppsala

IP-Only har en driftstörning som påverkar abonnenter i Uppsala.
Felet är lokaliserat och utrustning behöver bytas ut. Driftstörningen beräknas avlöst till 10:00
Uppdatering: Beräknad klartid har blivit framflyttad till 15:00
Uppdatering: IP-Only har rapporterat driftstörning som avlöst efter byte av felande utrustning.

Starttid: 2020-12-15 18:35
Beräknad klarttid: 2020-12-16 15:00

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Svenska Stadsnät
Mölndal

Svenska Stadsnät har en driftstörning som påverkar abonnenter i Mölndal.
Störningen orsakas av ett strömarbete som påverkar stadsnätets utrustning. Störningen beräknas vara avlöst till kl 12:00
Uppdatering: Felavlösning pågår fortfarande. Inväntar ny beräknad klartid.
Uppdatering: Svenska Stadsnät har åter kontakt med utrustning och har rapporterat driftstörningen som avslutad.

Starttid: 2020-12-14 09:00
Beräknad klarttid: -

Driftstörning - Telefoni, Bredband

IP-Only
Hägersten

IP-Only har en pågående driftstörning som påverkar abonnenter i Hägersten.
Felsökning pågår.
Beräknad klartid är satt till 14:00
Uppdatering: IP-Only har rapporterat driftstörningen som avlöst sedan kl 10:52. Störningen orsakades av ett strömavbrott.

Starttid: 2020-12-10 10:23
Beräknad klarttid: 2020-12-10 14:00