Via EuropaUME.NETIP-OnlySvenska StadsnätCiscoÖresundskraft

Driftstörning - Telefoni, Bredband

Svenska Stadsnät
Svalöv

Svenska Stadsnät utför en akut omkoppling under dagen som kan medföra ett kort avbrott för abonnenter i Svalöv.
Omkopplingen görs mellan 08:30 – 16:00 och avbrottet beräknas vara i ca en minut.
Uppdatering: Svenska Stadsnät har rapporterat arbetet som klart sedan 13:08

Starttid: 2021-11-26 08:30
Beräknad klarttid: 2021-11-26 16:00