Om Bredbandsson

För att vi på Bredbandsson ska kunna leverera våra tjänster med hög kvalitét är vi beroende av flera olika aktörer där du som kund har den mest centrala rollen. Vi påverkas av samhället i stort som beslutar om investeringar i fiber- och mobilinfrastruktur. Stadsnäten är mycket viktiga för Bredbandsson då de ofta är leverantören av fiber till dig som slutkund i er lägenhet eller villa. En sund relation till övriga operatörer är även det betydelsfullt för att tekniken ska fungera.  Medarbetarna på Bredbandsson spelar en avgörande roll för att du som kund får den bästa tjänsten och bemötandet du har rätt till.

I detta samspel mellan aktörer är det grundläggande att ta ansvar. Bredbandsson tar ansvar genom att betala skatt och moms i Sverige. Bredbandsson står upp för sjyssta villkor mot sina medarbetare. Bredbandsson arbetar aktivt med vårt hållbarhetsarbete och målet är att presentera miljö- och hållbarhetsredovisning från och med 2016. Vidare följer Bredbandsson de etiska riktlinjer som Institutet Mot Mutor föreskriver.

Vårt ansvar mot dig som slutkund bygger på långsiktighet. Bredbandsson arbetar för att du ska vara kund hos oss så länge det är möjligt genom hög kundnöjdhet, tydlighet och ärlighet.

Bredband med ansvar helt enkelt.